Allmänna fördelar med webbaserade program

  • Ingen installation nödvändig
  • Inga höga krav på utrustning. Fungerar med Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome osv.
  • Fungerar med alla typer av internetanslutningar.
  • Automatisk säkerhetskopiering 3 gånger varje dag
  • Fungerar mobilt

Speciella fördelar

  • Möjligheten till automatisk postning via postens e-brev
  • E-post fakturor
  • Utförliga rapporter
  • Minskade bokföringskostnader

Funktioner

  • Kundregister
  • Produktregister
  • Fakturering
  • Reskontra (automatisk med hjälp av bankprogram samt manuell från kontoutdrag)
  • Forsedlar (som kan överföras till faktureringen)
  • Rapporter (faktureringsdagbok, betalningar och obetalda fakturor samt olika statistik och saldon)
  • Import och export av kunder och produkter
  • Masshantering av fakturor lämpligt för t.ex. väglag och föreningar
  • Periodisk fakturering som automatiskt håller reda på fakturerade perioder.

Extra tillvalsfunktioner

  • Inköpsreskontra
  • Lagerhantering
  • Webshop
  • Spannmålsinköp
  • Sophantering
  • Vattenandelslag
  • Skräddarsydda funktioner enligt behov.