Allmänna fördelar med webbaserade program

 • Ingen installation nödvändig
 • Inga höga krav på utrustning. Fungerar med Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome osv.
 • Fungerar med alla typer av internetanslutningar.
 • Automatisk säkerhetskopiering 3 gånger varje dag
 • Fungerar mobilt

Speciella fördelar

 • Möjligheten till automatisk postning via postens e-brev
 • E-post fakturor
 • Utförliga rapporter
 • Minskade bokföringskostnader

Funktioner

 • Kundregister
 • Produktregister
 • Fakturering
 • Reskontra (automatisk med hjälp av bankprogram samt manuell från kontoutdrag)
 • Forsedlar (som kan överföras till faktureringen)
 • Rapporter (faktureringsdagbok, betalningar och obetalda fakturor samt olika statistik och saldon)
 • Import och export av kunder och produkter
 • Masshantering av fakturor lämpligt för t.ex. väglag och föreningar
 • Periodisk fakturering som automatiskt håller reda på fakturerade perioder.

Extra tillvalsfunktioner

 • Inköpsreskontra
 • Lagerhantering
 • Webshop
 • Spannmålsinköp
 • Sophantering
 • Vattenandelslag
 • Skräddarsydda funktioner enligt behov.