Nu kan man i forsedlar kontrollera tidigare försäljningspriser och rabatter för en viss produkt till en viss kund. Genom att trycka på ? tecknet öppnar man funktionen.

Gamla priser visas från godkända fakturor för just den kunden och den produkten. Obs att beskrivningen är den som står på fakturan ifråga. Nedanför visas också kassa-funktionens motsvarande uppgifter om man har den funktionen i användning. Genom att trycka på namn eller rabatt eller pris överför man enkelt det priset till den nya forsedeln. OBS att man bör trycka uppdatera efter detta för att spara ändringen.

Nytt sätt att kolla gamla försäljningspriser