Jämna ut priset

I fakturering kan man jämna ut radpriset till jämna tal genom att i summa-rutan skriva in ett värde med procenttecken före. tex. %20 När man trycker enter uppdateras priserna och räknas om genom en rabatt. Fungerar endast i faktureringen tillsvidare.