När man överför en forsedel till fakturering så kommer nu den ursprungliga forsedelns nummer med efter innehållet i “vår referens”.

Eventuellt kan numret flyttas till annat ställe i något skede om önskemål dyker upp.

Ordernr / forsedelnr på fakturor

Leave a Reply