Om kunden behöver en kreditfaktura eller OM det redan gått över till en ny månad och man har månadsredovisning så är  kreditfaktura ett bra sätt att reda felaktigheter i faktureringen eller möjliga returer osv.  Mera detaljer om vad som passar bäst i olika lägen vanligen den egna bokföraren svara på.

Om man vill skapa en kreditfaktura, så gör så här:

1. skapa en ny faktura på rätt kund. (samma kund)
2. Sätt in en produktrad på fakturan med antingen mängden minus 1 eller priset minus. Fakturans slutsumma bör då bli negativ. Den negativa summan skall förstås motsvara den summa man vill kreditera. Det kan vara hela eller en del av en faktura.
3. Skriv ut fakturan via “skriv ut” funktionen till vänster i den lilla hjälpmenyn. Sätt fakturans nummer på första rutan (fakturanr från). Det behövs ingen siffra på den andra rutan. Kryssa för “kreditfaktura”. pdf-filen som skapas är din kreditfaktura
4. Boka den ursprungliga fakturan och den betalada fakturan som betalda på samma dag, så att de tar ut varandra i rapporten sen. (om man använder den funktionen i programmet)

Kreditfakturor, kort beskrivning