Lagerhantering är en tilläggsmodul till faktureringen som kan fås mot en liten extra kostnad. Här följer en liten snabbguide för att ta lager-funktioner ibruk. Ibruktagningen förutsätter att man fått funktionerna aktiverade från Bits & Bytes.

  1. Produkter som skall lagerföras. Se produkt-formuläret för valfri produkt. (bilden nedan)
    Produkter som behöver lagerbokföring skall ha “lagertyp” satt till 1 (ett). Normalt har alla produkter 0 (noll). Om produkten har noll reagerar programmets lagerfunktioner inte alls vid försäljning. Det är möjligt att ha lagerbokföring endast på vissa produkter. på så sätt undviker man att lagersaldo går på minus på såna produkter som aldrig fylls på i lager , tex. timdebiteringar osv. Bits & Bytes kan aktivera lager på alla produkter om man så önskar. Man bör dock komma överens om detta separat.
  2. Det behövs en lagerplats. Vanligen kallas den 1 (ett). Bits & Bytes skapar dessa i samband med aktivering av lagerfunktioner. Se bilden nedan, det står “lager 1” siffran anger saldot. Det är möjligt att ha flera lager, men det gör användandet av programmet mindre smidigt eftersom man måste bestämma varifrån produkter tas vid varje försäljningstillfälle. Vid tillägg av nya produkter måste man sätta en etta på “lager typ” om man vill att programmet skall skapa en lagerplats automatiskt.

Det går att kontrollera lagerhändelser under “lager + / -“, se överst på bilden.

Om man tänker använda sig av inköpsfunktioner (främst inköpsforsedel) behövs det leverantörer. se bild nedan.

Skapa en ny kund (om inte redan finns). Välj Leverantör på “typ” eller möjligen “kund & leverantör” om leverantören också är er kund.

Försäljning

När man skapar en forsedel ( eller faktura) sker inget speciellt angående lagersituationen. Det är först när man godkänner forsedeln eller fakturan som lager-funktionerna aktiveras. När man överför från forsedel till fakturering dras produkterna från lagret och programmet håller reda på att man redan gjort detta så att de inte dras bort en gång till när man godkänner fakturan. Om man sätter in produkter i en faktura dras de ur lager först när fakturan godkänns. OBS OM MAN SÄTTER TILL PRODUKTER PÅ EN FAKTURA SOM SKAPATS VIA EN FORSEDEL KOMMER DESSA INTE ATT LAGERBOKFÖRAS.

Inköpsforsedel

Används mest för att få in inköpens lagersaldo samt enligt önskemål uppdatera leverantörspriser.

Komma igång med lagerfunktioner (tilläggsmodul)

Leave a Reply