Nu finns det förbätrade möjligheter att använda programmet för fakturering baserat på andelar i olika samägda objekt så som väglag, dikesföretag osv.

Man matar bara in kundens olika andelar och sätter en andelskostnad. sen gör programmet resten!

Väglags- och skifteslags-fakturering

Leave a Reply