För att kunna skicka e-fakturor behöver man först göra avtal med banken om att skicka e-fakturor i finvoice format. Observera att det kräver aktivering av filöverföringstjänst i nätbankerna.

Man skapar fakturorna som vanligt. När man är färdig med en faktura skall den godkännas för att e-faktura funktionen skall plocka med den i finvoice-filen. Filen hämtas med “skapa finvoice-fil” funktionen och skall alltså sparas på egna hårdskivan. I vissa datorer kan man behöva klicka höger musknapp och välja spara mål som. Sen laddas filen upp till nätbanken enligt bankens egen instruktion.

Inställningar för att ta e-fakturering i bruk. Inställningsrutan nedan hittar man under “inställningar” i huvudmenyn, sen “grundinställningar”:

På punkt 1 fyller man i sin e-faktura-adress, i punkt 2 egna bankens efaktura förmedlarkod.

På kunder som skall ha e-faktura gör man följande ändringar (kundregister):

  1. Välj finvoice e-faktura som faktureringsmetod
  2. Fyll i kundens e-faktura adress
  3. Fyll i kundens e-faktura operatörskod.

  1. När man skapar fakturor, se till att faktureringsmetod är “finvoice…”.
  2. Gör fakturan färdig och godkänn den sen. Skapa finvoice fil.
Komma igång med Finvoice e-faktura

Leave a Reply