Tänkte skriva lite om hur massfakturering samt periodiserad fakturering funkar. I programmet kan man alltså sköta massfakturering typ medlemsavgifter och enklare väglagsfakturering mm.

För att detta skall funka måste man skapa en mallfaktura. Mallfakturan kan antingen användas som botten för massfakturering eller som botten för återkommande (periodisk) fakturering på en kund. Den periodiska faktureringen kan vara t.ex. årsavgifter, hyra osv. Gör så här:

  1. Skapa fakturamall(ar) enligt behov. Vid massfakturering skall mallen se ut precis som man vill att fakturorna skall se ut sen, dvs raderna på fakturan måste motsvara kunderna / medlemmarnas kommande faktura.
  2. Tryck på knapp enligt funktion. se bilden ovan.

Om man använder “kopiera till många” funktionen (massfakturering) väljer man en kundgrupp (kunderna man skall fakturera måste ha en kundgrupp). Sen väljer man en förfallodag för fakturorna. Fakturorna får dagens datum.

Periodiserad fakturering kräver att man fyller i litet mera uppgifter:

Start och slutdatum. Vanligen ett år eller en månad. Om man gör t.ex. hyresfakturor så gör man troligen för en månad i taget. Då sätter man första månaden som period. tex. start 1.1.2017 och slut 31.1.2017

Sen väljer man om man vill göra många perioders fakturor på samma gång genom att ange antal. Sätter man inget antal skapas bara en faktura. Sätter man antal så skapas nya fakturor med nästa period automatiskt. Obs att antal-funktionen BARA funkar med en månad i taget.

Periodiserad fakturering, massfakturering

Leave a Reply