Nu går det att använda sig av nätbankens “spara som fil”-funktion för att spara kontohändelser till csv fil.

Filen laddas upp genom “reskontra” -> Autmatisk reskontra med KTL-fil.

Välj filen och KRYSSA FÖR CSV fil

Programmet läser in csv filen från banken och bokar gjorda betalningar om de hittas och känns igen. En logg visas över vad som utfördes.

Funktionen finns tillgänglig i vissa nätbanker, åtminstone Handelsbanken och Sparbanken.  Funktionen behöver alltså inte beställas så som referenslistor i KTL-format.

Eventuellt tillkommer någon avgift för transkaktionsförfrågan hos bankerna, precis som när man bläddrar i kontotransaktioner på skärmen.

Automatisk reskontra och nätbanken – ny funktion!

Leave a Reply