Ny funktion i faktureringsmallar

Nu går det att skapa flera periodiska fakturor i en följd för en kund. Man väljer datum för start och slut på den första fakturan samt fyller i antal perioder man önskar. Programmet använder automatiskt den första dagen i varje månad som fakturadatum och räknar förfallodag därifrån enligt kundens betalningsvillkor. Se bild nedan

I antal fyller man i antal perioder. Om man inte anger något antas det att man vill ha bara en faktura som vanligt. Funktionen kan användas t.ex. för hyresfakturor, om man vill skriva ut t.ex. hela årets alla fakturor på en gång. Kunden kan betala enligt förfallodatum i vanlig ordning varje månad.

Skapa många periodiska fakturor på en gång – hyra mm.

Leave a Reply