Vi håller på och planerar för en ny version av faktureringen. Den nya versionen skall vara ännu mera lättanvänd och ha mera funktioner. Vi tar gärna emot förslag på nya funktioner och förbättringar under våren och sommaren. Arbetet med själva programmet inleds till hösten. Maila in dina förslag på info@bits-bytes.fi

Insamling av önskemål för ny version

Leave a Reply